Nguyễn Đình Thông

Thầy Nguyễn Đình Thông giáo viên học món việt

Thầy Nguyễn Đình Thông – 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pha chế đồ uống. Thầy từng làm bartender tại nhà hàng Press Club, khách sạn Sedona Suites Hà Nội; làm trợ lý F&B Manager Flamingo Đại Lải Resort; làm F&B Manager tại khách sạn Conifer Boutique, khách sạn Mường Thanh Bắc Giang.